Việt Nam thành lập học viện đua xe chuyên nghiệp đầu tiên

Tại các nước phương Tây, đua xe thể thao đã trở thành một phần của văn hoá và trở thành một phần quan trọng để giúp xây dựng thành công cho các doanh nghiệp. Hoà trong xu thế đó, Chính phủ đã đồng ý thành lập Học viện đua xe thể thao Việt Nam (VR) […]